Ing. Petr Kaňák
energetický specialista
číslo osvědčení MPO: 1271
člen Asociace energetických specialistů
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy,
  • energetické audity,
  • energetické posudky,
  • posudky pro dotační programy Nová zelená úsporám, OPPIK, OPŽP, IROP.